Pravila o privatnosti

Politika privatnosti
"LIBURNIA" - NEKRETNINE
Adresa: Dobrie Cesarića 28 Rijeka, 51000
OIB: 23883717718
Vl.: Branka Miletta
IBAN: HR08 2500009-1101204541 (Addiko Bank d.d.)

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka Liburnia nekretnine, Dobriše Cesarića 28, Rijeka, donosi :

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak I.

Vođenje obrade podataka

Agencija Liburnia nekretnine, OIB : 23883717718, Dobriše Cesarića 28, Rijeka, je voditelj obrade osobnih podataka.
Pravila privatnosti se primjenjuju na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Ova Pravila se ne primjenjuju na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Članak II.

Kako prikupljamo osobne podatke

Agencija Liburnia nekretnine prikuplja osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
    ukoliko izravno koristite naše usluge
    ukoliko nam naši partneri dostave podatke na dozvoljen način
    ukoliko smo osobne podatke dobili iz drugih izvora, na primjer od posrednika za poslovne adrese
    ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

Članak III.

Koji podaci se mogu prikupljati

Možemo prikupljati sljedeće vrste podataka:
    Kontaktni podaci ime i prezime, privatna adresa, privatna e-mail adresa, datum i godina rođenja, OIB, bankovni račun, telefonski broj i ostali podaci nužni za obavljanje poslovnih zadataka
    Informacije o uslugama - informacije o kupoprodaji, uključujući korisnički identitet kupca i identitet prodavatelja, broj računa ili ugovora i informacije o činjenici korištenja naših usluga, uključujući prigovore i zahtjeve

Članak IV.

Kako se podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu osobnih podataka:
1.    Vaši osobni podaci koristiti će se za obradu ponuda, računa i uplata (internet bankarstvom, općom uplatnicom ili na neki drugi način). Pružanje osobnih podataka u navedene svrhe  predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ili ga čak onemogućiti.
2.    Agencija Liburnia nekretnine podliježe zakonima Hrvatske i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na spriječavanje ili otkrivanje zločina.

Članak V.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i odrali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
    strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu nužnog pristupa
    sigurni prijenos prikupljenih podataka,
    postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
    trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i spriječavanja zlouporabe osobnih podataka.
Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti.
Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te agencija Liburnia - nekretnine poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zatitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Članak VI.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.


Članak VII.

Kako nas kontaktirati, vaša prava na zaštitu podataka i pritužbu tijelu za zaštitu podataka

Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail: liburniaimmobilie@yahoo.com, ili na telefone 098 402-179 ; 051/626-482 .
U svakom trenutku imate pravo:
    tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
    da vam pošaljemo ispis osobnih podataka koje ste nam dali
    tražiti nas da ispravimo sve netočnosti u podacima koje imamo
    tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu.