Pitanja

Česta Pitanja

1. Da li prodavatelj plaća porez prilikom prodaje nekretnina?
- Ne. Prema zakonu porez na promet nekretnina plaća kupac. Prodavatelj može platiti porez jedino u ime kupca, ako se tako dogovore. Da. Ako kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine iste i po višoj cijeni od nabavne. Tada je dužan na razliku u cijeni nekretnine, platiti porez u visini 35% uvećan za prirez.

2. Da li se porez može platiti deviznim sredstvima?
- Ne. Porez je izražen u kunama, te se tako mora i platiti. Plaća se putem pošte ili banke. Devizna sredstva se preračunavaju u kune.

3. Da li strani državljani mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj?
Državljani EU
Pravne i fizičke osobe iz država članica EU stječu pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske (ipak postoje ograničenja, vidi niže).
Države koje nisu članice EU
Državljani iz zemalja izvan EU mogu kupovati nekretnine po principu reciprociteta. Kada kupujete nekretninu, neophodno je tražiti odobrenje od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Strani državljani bez uzajamnog pristanka / uzajamnosti, mogu kupiti nekretninu na ime tvrtke. Tvrtka treba biti osnovana sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. U tom slučaju nekretninu kupuje hrvatska tvrtka u vlasništvu stranaca.
Ograničenja
Strani državljani nisu u mogućnosti kupiti i registrirati slijedeću imovinu na svoje ime:
Poljoprivredno zemljište 
Nekretnine koje se nalaze u zaštićenim područjima prirode: Link
Stjecanje prava vlasništva stranih osoba: Link

​​​​​​4. Da li su navedene cijene konačne?
- Cijene ponuđenih nekretnina - definirao je vlasnik, te promjena cijene ovisi isključivo o njemu.
Kako se može pogledati neka od ponuđenih nekretnina?

5. Kako se može pogledati neka od nekretnina?
- Nazvovite nas u bilo koje doba dana na telefone: 051/626-482, 098/402 179 i ugovoriti ćemo termin razgleda. Javite nam se putem e-maila: liburnianekretnine@gmail.com Također ste pozvani da nas posjetite u našem uredu u Rijeci, Dobriše Cesarića 28. 
Pri svakom razgledavanju nekretnine potencijalni kupac je obavezan potpisati Ugovor o posredovanju u kojem su navedeni: - osnovni podaci o nekretnini - osnovni podaci o potencijalnom kupcu - osnovni podaci o agenciji - iznos agencijske provizije.

6. Kolika je kapara prilikom zaključenja kupoprodajnog predugovora ili ugovora?
- Kapara se daje u pravilu 10% od dogovorenog iznosa kupoprodajne cijene, ali po dogovoru prodavatelje i kupca kapara može biti manja ili veća.

7. Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
- 3%. Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 3% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene porezne uprave.

8. Koliko iznosi agencijska provizija koja se naplačuje od Prodavatelja?
- 3% od vrijednosti realiziranog posla + PDV. Naknada se naplaćuje od  PRODAVATELJA u trenutku prvog posredovanog posla, potpisivanja predugovora ili ugovora, odnosno kod primitka kapare uz potpis, a sve u svezi nekretnine za koju je posrednik posredovao. Sklapanjem predugovora ili ugovora, provizija je zarađena i naplativa. 

9. Koliko iznosi agencijska provizija koja se naplačuje od KUPCA?
- 3% od vrijednosti realiziranog posla + PDV. Naknada se naplaćuje od KUPCA u trenutku prvog posredovanog posla, potpisivanja predugovora ili ugovora, odnosno kod primitka kapare uz potpis, a sve u svezi nekretnine za koju je posrednik posredovao. Sklapanjem predugovora ili ugovora, provizija je zarađena i naplativa.